5. Metsend Sempozyumu

Değerli meslektaşlarım, 

Sizleri Metabolik Sendrom Derneği tarafından düzenlenen yıllık Metabolik Sendrom Sempozyumlarının beşincisinde birlikte olmaya davet ediyoruz. 

Bu sempozyumda, "metabolik sendromlu hastalara birinci, ikinci ve üçüncü basamakta yaklaşım"dan "moleküler düzeydeki gelişmeler"e kadar geniş bir yelpazede sunumlar bulacaksınız. 

Sempozyumumuzda ana konularımız olan hipertansiyon, dislipidemi, diyabet ve abdominal obezite yanında karaciğer yağlanması, polikistik over sendromu, depresyon ve kanser gibi metabolik sendromla bağlantılı diğer sorunlar da tartışılacaktır 

Kardiyometabolik risk yönetimi kursu bu sene de ilk gün içinde yapılacaktır. 

Antalya'da Su Sesi De Luxe Resort & Spa'da buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız. 

Prof. Dr. Aytekin Oğuz 
Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına

Kitapçığı görmek için tıklayınız.