Üye Giriş
E-mail :
Şifre :
     
Şifremi Unuttum Üye Ol  

Bilimsel Program

10 Nisan 2008, Perşembe

   
09:00-12:00
Kardiyometabolik Risk Yönetimi Kursu: Diabetes Mellitus
09:00-10:15
Tanı ve tedavi
10:15-10:30
Ara
10:30-12:00
Olgu sunumu
12:00-13:30
Öğle yemeği ve ara
 
SALON A
13:30-14:45
Uydu sempozyum 

13:30 13:40 Açılış 
13:40 14:25 "Neden Farklı Bir Statin"
Konuşmacı: İlke Sipahi
14:25 14:45 Soru Cevap
14:45-15:00
Ara
15:00-16:15
Uydu sempozyum 

MetS’da SAĞLIKLI KARAR
Her 9 dakikada 1 çözüm

Oturum başkanı: Aytekin OGUZ 
Konuşmacılar: Zeynep OSAR 
Göksun AYVAZ 
Zeki ONGEN
Hakan KARPUZ
Kubilay KARSIDAG
16:15-16:30
Ara
16:30-17:45
Uydu sempozyum 

Şeker daha ne kadar gizlenebilir ?
Gizli şeker ve başetme yolları
Merak eden: Sadi Güleç
Aydınlatan: Göksun Ayvaz 
17:45-18:00
Ara
18:00-18:45
Açılış ve Konferans: Prof. Dr. Eric Frank Anısına
Oturum Başkanı:
 Yüksel Altuntaş
Metabolik sendromun bugünü ve yarını
Konuşmacı: Kubilay Karşıdağ
20:00
Açılış Kokteyli


11 Nisan 2008, Cuma 

SALON A

09:00-10:30
Hipertansiyon Paneli
Oturum Başkanları: 
Çetin Erol, Gültekin Süleymanlar
09:00-09:15
Hipertansiyonda başlangıç tedavisi için öneriler
Konuşmacı: Mustafa Arıcı
09:15-09:30
Antihipertansiflerde farklı kombinasyonların avantajları-dezavantajları
Konuşmacı: Fatih Sinan Ertaş
09:30-09:45
Metabolik sendromda seçkin antihipertansif hangisi
Konuşmacı: Şevki Çetinkalp
09:45-10:00
Kardiyovasküler ve renal korunmada antihipertansif seçimi
Konuşmacı: Zeki Öngen
10:00-10:15
JNC VII'den beri hipertansiyon tedavi çalışmalarından neler öğrendik
Konuşmacı: Dilek Ural
10:15-10:30
Tartışma
10:30-11:00
Ara
11:00-12:15

Uydu sempozyum 

Tip II diyabette Fizyolojik Kontrol
Oturum Başkanı: Kubilay Karşıdağ
Tip II diyabette Inkretin hormonların fizyolojik etkileri ve patofizyolojisi 
Konuşmacı: Carolyn Deacon
DPP IV Inhibitörü Sitagliptin ve Çalışmaları 
Konuşmacı: Harvey Katzeff
 

12:15-13:30
Öğle yemeği
13:30-14:45
Diyabette Tartışmalı Konular
Oturum Başkanları: 
Kubilay Karşıdağ, Serdar Güler
13:30-13:50
Glitazonlar: İnsülin direncini tedavi etmek her şeyi çözüyor mu?
Konuşmacı: H. Önder Ersöz 
13:50-14:10
İnsülin analogları, klasik insülinleri tamamen tarihe karıştırdı mı?
Konuşmacı: Abdurrahman Çömlekçi
14:10-14:40
Endoplazmik retikulum stresinin klinik anlamı ve önemi
Konuşmacı: Umut Özcan
14:40-14:45
Tartışma
 

SALON B

13:30-14:45
Kritik Olgular Kritik Kararlar
Oturum Başkanları: 
Nail Çağlar, Barış İlerigelen
13:30-13:50
Olgularla hipertansif acillere yaklaşım
Konuşmacı: Kerim Güler
13:50-14:10
Olgularla antiagregan tedavi: Aspirin, klopidogrel... 
Hastamda aspirin direnci var! Ne yapayım?
Konuşmacı: Ahmet Temizhan
14:10-14:40
Olgularla antikoagülan tedavi: Heparin, kumadin... 
Kanayan hastada yeniden antikoagulasyona nasıl başlanmalı?
Konuşmacı: İzzet Tandoğan
14:40-14:45
Tartışma
 

SALON A

14:45-15:00
Ara
15:00-16:15
Uydu sempozyum 
Sorularınız Yanıtsız Kalmayacak! 

Konuşmacılar: 
Aytekin Oğuz
Sadi Güleç 
Yağız Üresin
16:15-16:30
Ara
16:30-18:00
Lipid Paneli
Oturum Başkanları: 
Lale Tokgözoğlu, Ümit Karayalçın
16:30-16:45
LDL, küçük yoğun LDL, Apo B/A: Hangisi? Klinik önemi ve tedavinin etkileri
Konuşmacı: İlke Sipahi
16:45-17:00
Optimal statin tedavisi nedir? Hangi doz? Kombinasyonun yeri?
Konuşmacı: A.Yağız Üresin
17:00-17:15
HDL-K önemi; torsetrapib sonrası HDL-K'e bakışımız değişti mi?
Konuşmacı: Adnan Abacı
17:15-17:30
Non-HDL kolesterol ve trigliseridler
Konuşmacı: Tevfik Sabuncu
17:30-17:45
ATP III'ten beri lipid tedavi çalışmalarından neler öğrendik?
Konuşmacı: Claude Benedict
17:45-18:00
Tartışma


12 Nisan 2008, Cumartesi 

SALON A

09:00-10:30
Obezite-İnsülin Direnci-Diyabet Paneli
Oturum Başkanları: 
Ali Oto, Hüsrev Hatemi
09:00-09:20
Inkretinlerin fizyolojisi, patofizyolojisi ve 
metabolik sendromdaki rolleri
Konuşmacı: Carolyn Deacon
09:20-09:40
Metabolik sendromda neden obezite değil de abdominal obezite?
Konuşmacı: Taner Damcı
09:40-10:00
Metabolik sendromda insülin direnci
Konuşmacı: Umut Özcan
10:00-10:20
Kilo kaybının uzun dönemde metabolik sendrom komponentlerine etkisi 
Konuşmacı: Stephan Rössner
10:20-10:30
Tartışma
10:30-11:00
Ara
11:00-12:15
Uydu sempozyum 
ONTARGET Kardiyak & Vasküler Korunmada Yeni bir Dönem

Oturum Başkanı: Nail Çağlar
Konuşmacılar: Sadi Güleç
Mustafa Arıcı
Fatih Sinan Ertaş
12:15-13:30
Öğle yemeği
13:30-14:45
Panel
Oturum Başkanları: 
Nurdan Tözün, Nevres Koylan
13:30-13:50
İnsülin direnci ve karaciğer
Konuşmacı: Ethem Tankurt
13:50-14:10
Dislipidemide kombinasyon tedavisi
Konuşmacı: Claude Benedict
14:10-14:30
Bitkisel stanol ve steroller ne kadar faydalı?
Konuşmacı: Meral Kayıkcıoğlu
14:30-14:45
Tartışma
 

SALON B

13:30-14:45
Panel
Oturum Başkanları: 
Nilgün Güvener, M. Temel Yılmaz
13:30-13:50
Polikistik over sendromu
Konuşmacı: Bülent Okan Yıldız 
13:50-14:10
Tip 2 diyabet: Erken agresif tedavi mi? Basamak tedavisi mi?
Konuşmacı: M. Temel Yılmaz
14:10-14:30
Abdominal obezite "omental Cushing" midir?
Konuşmacı: Volkan Yumuk
14:30-14:45
Tartışma

SALON A

14:45-15:00
Ara
15:00-16:15
Uydu sempozyum 

Türkiyem Farket ! 
Kan Basıncı Kontrolünde Farkındalık Oluşturalım!
Konuşmacı: Serap Erdine

Metabolik Sendromda Farkındalık Oluşturalım! 
Konuşmacı: Aytekin Oğuz 

Mikroalbuminüride Farkındalık Oluşturalım!
Konuşmacı: Tevfik Ecder
16:15-16:30
Ara
16:30-18:00
Panel
Oturum Başkanları: 
Abdullah Bereket, Mustafa Yenigün
16:30-16:50
Çocuk ve adolesanda metabolik sendrom
Konuşmacı: Selim Kurtoğlu
16:50-17:10
Koroner arter hastalığında ve kronik kalp yetersizliğinde diyabet yönetimi
Konuşmacı: Tuncay Delibaşı
17:10-17:30
Diyabetik hastada koroner arter hastalığı ve kronik kalp yetersizliğinin değerlendirilmesi ve tedavisindeki özellikler
Konuşmacı: Barış İlerigelen
17:30-17:50
Sigara, metabolik sendrom ve yeni tütün yasası
Konuşmacı: Can Öztürk
17:50-18:00
Tartışma
20:00
Gala Gecesi


13 Nisan 2008, Pazar 

SALON A

09:00-10:30
Metabolik Sendroma Global Bakış
Oturum Başkanları: Aytekin Oğuz, M. Akif Karan
09:00-09:20
Metabolik sendroma bakışlar netleşiyor mu? 
Yeni kılavuzlarda metabolik sendrom
Konuşmacı: Mustafa Kanat 
09:20-09:40
Metabolik sendromda kanser riski artıyor mu? Neden?
Konuşmacı: Gülay Sain Güven
09:40-10:00
Framingham skoru yenilendi! Şimdi hangi risk skorlaması kullanılmalı?
Konuşmacı: Hilal Maradit
10:00-10:20
Kadınlarımızda metabolik sendrom: Neden daha fazla? Nasıl azaltılabilir?
Konuşmacı: Mehmet Uzunlulu
10:20-10:40
Okul çağında metabolik sendrom; sorunlar, öneriler
Konuşmacı: Ayla Güven
10:40-11:00
Tartışma
11:00 - 11:15
Kapanış