Üye Giriş
E-mail :
Şifre :
     
Şifremi Unuttum Üye Ol  

Bilimsel Program

29 Nisan 2010, Perşembe
14:00-14:15 Açılış
14:15-15:15 Prof. Dr. Nuri Kamel anısına; Metabolik sendrom
güncellemesi>
Oturum Başkanları: Çetin Erol, Demet Çorapcıoğlu
14:15-14:40 2010 yılında metabolik sendroma bakış
Ahmet Temizhan
14:40-15:05 Metabolik Sendrom Derneği
Türkiye Sağlık çalışması (PURE Türkiye) sonuçları
Aytekin Oğuz
15:05-15:15 Tartışma
15:15-15:30 Kahve Molası
15:30-16:30

Uydu Sempozyumu

Tip 2 Diyabette Fizyolojik Kontrol: Sitagliptin ile
Güncel Pratik

Oturum Başkanı: Kubilay Karşıdağ

Tip 2 Diyabette Fizyolojik Kontrol
Abdurrahman Çömlekçi

Vakalarla Sitagliptin 
İlhan Tarkun

30 Nisan 2010, Cuma
09:00-10:30 Antihipertansifler mercek altında: Yeni
kılavuzlardaki yeri

Oturum Başkanları: Ömer Kozan, Cihangir Kaymaz
09:00-09:15 Artısıyla eksisiyle diüretikler Dilek Ural
09:15-09:30 Artısıyla eksisiyle beta blokerler Filiz Özerkan
09:30-09:45 Artısıyla eksisiyle kalsiyum kanal blokerleri Cem Barçın
09:45-10:00 Artısıyla, eksisiyle RAAS blokerleri Mustafa Arıcı
10:00-10:15 Sıradan hipertansif hastanın takip prensipleri ve
çıkabilecek sorunlarla başetme yolları Tevfik Ecder
10:15-10:30 Tartışma
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-12:00 Uydu Sempozyumu ACCORD Lipid

Moderatör: Aytekin Oğuz
Konuşmacılar:
Fatih Sinan Ertaş
Meral Kayıkçıoğlu
Bülent Okan Yıldız
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:45 Tip 2 diyabet tedavisinin değişen yüzü
Oturum Başkanları: Mustafa Kutlu, Yüksel Altuntaş
13:30-13:45 Antihiperglisemik tedavi ve kardiyovasküler mortalite
Şevki Çetinkalp
13:45-14:00 Diyabet, diyabet tedavisi ve kanser
Nilgün Demirağ
14:00-14:15 Yeni tanı diyabette hiperglisemi tedavisi
Kubilay Karşıdağ
14:15-14:30 Metabolik sendrom bakışıyla kontrolsüz diyabetlide
tedavi Serdar Güler
14:30-14:45 Tartışma
14:45-15:00 Kahve Molası
15:00-16:00 Uydu Sempozyumu
Acil Servis

Moderatör: Aytekin Oğuz
Konuşmacılar:
Kerim Güler
Mustafa Arıcı
16:00-16:20 Kahve Molası
16:20-17:35 Dislipidemi
Oturum Başkanları: Kerim Güler, Giray Kabakçı
16:20-16:35 İlaçların yetmediği yerde LDL düşürücü tedavi; lipid
aferezi kimlere yapılmalı? Meral Kayıkçıoğlu
16:35-16:50 LDL’nin düştüğü yerde non-HDL kolesterole yaklaşım
Mehmet Aksoy
16:50-17:05 Yıllardır dinleriz, yıllardır deneriz, hala aynı yerde
miyiz; düşük HDL’ye yaklaşım Zeynep Tartan
17:05-17:20 Dislipidemi sadece LDL- TG ve HDL’den mi ibaret?
(Apolipoproteinler, Lp(a) ve diğerleri) Adnan Abacı
17:20-17:35 Tartışma
1 Mayıs 2010, Cumartesi
09:00-10:30 Antidiyabetikler mercek altında
Oturum Başkanı: M. Kemal Balcı
09:00-09:15 Artısıyla eksisiyle insulinler Zeynep Oşar Siva
09:20-09:35 Artısıyla eksisiyle sülfonilüreler Önder Ersöz
09:40-09:55 Artısıyla eksisiyle inkretin bazlı tedaviler
Hasan Altunbaş
10:00-10:15 Artısıyla eksisiyle glitazonlar Volkan Yumuk
10:20-10:30 Tartışma
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-12:00 Uydu Sempozyumu
Tip 2 Diyabette İyi Glisemik Kontrolün Önemi
ve Yeni Bir Tedavi Alternatifi


Moderatör:
Rüştü Serter
Konuşmacı:
Zeynep Oşar Siva
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:45 Diyabetiklerde kardiyovasküler korumada ezber
bozan yenilikler

Oturum Başkanları: Ali Oto, Temel Yılmaz
13:30-13:45 Diyabetiklerde hedef kan basıncının <130/80 mmHg
olması gerekli mi? Alparslan Birdane
13:45-14:00 Asemptomatik diyabetik hastalar kalp damar hastalığı
yönünden taranmalı mı? (Efor, sintigrafi, EKO, vb)
Sadi Güleç
14:00-14:15 Hedef kan şekeri ne olmalı? Agresif tedavi sorgulanıyor
Mustafa Kemal Balcı
14:15-14:30 Diyabetiklerde antiagregan tedavi; aspirin kimlere
verilmeli? Tuncay Delibaşı
14:30-14:45 Tartışma
14:45-15:00 Kahve Molası
15:00-16:00 Uydu Sempozyumu
3 Işık Aynı Yolu Aydınlatıyor


Konuşmacılar:
Hakan Karpuz, Tevfik Ecder, Okan Bülent Yıldız
16:00-16:20 Kahve Molası
16:20-16:30 Bildiri ödül töreni
16:30-18:00 Tartışmalı olgu sunumu: Metabolik sendrom
Moderatör: Aytekin Oğuz
Oturum Başkanı: Barış İlerigelen

Panelistler:
Yunus Erdem, Bülent Okan Yıldız, İlhan Tarkun,
Ertan Ural, Önder Yaman, Oğuz Berksun,
Ramazan İdilman
2 Mayıs 2010, Pazar
09:30-11:00 Metabolik Sendrom 2010’dan Önemli Başlıklar
Oturum Başkanları: Mustafa Yenigün, Sadi Güleç
09:30-09:45 Yeniliklerden özetler Ahmet Temizhan
09:45-10:00 Güncellemelerden özetler Mehmet Uzunlulu
10:00-11:00 Seçilmiş bildiri sunumları Araştırıcılar
11:00 Kapanış